Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı

 25 Mayıs 2009 tarihinde,  Türk Traktör Güvenlik ve Sağlık birimlerince ortaklaşa düzenlenen bir eğitim toplantısıda  "Sigara Sağlık ve Sigarayı Bırakma" konulu bir konferans vedim. sununun slaytını ulusal birdiriler bölümüne koydum.