Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı

Hürriyet Gazetesi'nden  Meltem Özgenç'in beşik ölümleri konusundaki mülakatı 25 Haziran 2009 tarihli  Hürriyet Ankara'nın 4. sayfasında "Bebeği yüzüstü yatırmak ölümüne neden olabiliyor" başlığı altında çok geniç bir yer buldu

Haber Türk  Gazetesi'nden  Ceyda Erenoğlu'nun  yüzme havuzları konusundaki mülakatı 24 haziran 2009 Tarihli Haber Tük Magazin Gazetesi'nin 10.sayfasında  "Gireceğiniz Havuzun Suyu İçilecek Kalitede Olmalı" başlığı ile geniş bir yer aldı

 " Yaz tatilinin çoçukların sağlık kontrolünden geçirilmesi için  iyi bir fırsat" olduğunu bildiren demecim bazı gazetelerde yer buldu

   

YAZ TATİLİ ÇOCUKLARIN SAĞLIK KONTRÖLÜNDEN GEÇİRİLMESİ İÇİN  İYİ BİR FIRAT 

`Görme, işitme ve kansızlık sorunu çocuklar arasında çok yaygın. Bağırsak parazitleri, cilt, ağız ve diş sağlığı sorunları da ihmal edilemeyecek boyutta. Genellikle çok belirgin şikayetlere neden olmayan bu sorunlar, ne çocuklar ne de aileler tarafından fark edilebiliyor.  Sinsi bir şekilde seyreden bu sorunlar çocukların hem okul başarısını, hem de büyüme ve gelişmesini olumsuz etkiliyor.`

-Görme ve işitme sorunu olan çocuklar; okula, öğretmenine ve arkadaşlarına uyum sağlayamaz ve başarılı olamazlar. Bu nedenle özellikle de  başarısız çocuklar görme ve işitme açısından kontrol edilmeli

`Görme ve işitme sorunu olan çocuklar okula, öğretmenine ve arkadaşlarına uyum sağlayamaz, başarılı olamazlar. Bu nedenle ya içlerine kapanırlar ya da ilgi çekmek için çeşitli uyumsuz davranışlar sergilerler. Her iki durumda da öğretmenleri, aileleri ya da arkadaşları tarafından `tembel`, `yaramaz` hatta `geri zekalı` diye damgalanarak kötü muamele görürler. Bir kısır döngü yaratan bu durum, çocukların sağlığını ve ilişkilerini daha da bozar. Sonuçta bu durumdakiler sağlıksız ve başarısız çocuk haline gelirler.`

Çocukların derslerinde başarılı olup, büyüme ve gelişmelerini sağlıklı bir biçimde sürdürebilmeleri için çocuklardaki sağlık sorunlarının  tedavi edilmesi gerekir.  Bunun yolu erken tanı ve  uygun tedaviden  geçer. `Bu nedenle  okul tatili fırsat bilinerek öğrencilerin sağlık kontrolünden geçirilmeli

Sağlık kontrolleri ilköğretim çağındaki öğrencileri için çok daha önemlidir.

`Çocukların başarısı ve sağlıklı büyüyüp gelişmeleri için gerekli olan bu kontrollerde özellikle göz, kulak, cilt, ağız ve diş sağlığı ile kansızlık ve bağırsak parazitleri üzerinde durulmalıdır` .

 

BAŞARISIZ ÇOCUKLRDA SAĞLIK KONTRÖLÜ  DAHA ÖNEMLİ

 -Velilerin öğrencilerden başarı bekliyor, ancak çocuğun başarısının sağlıklı olmasına bağlı olduğunu unutuyorlar.

-Çocukların başarılı olmaları  sağlıklı olmalarına bağlı, bu nedenle başarısız çocuklar  her şeyden önce salık kontrolünden geçirtilmeli

-Sağlık sorunları öğrencinin etkin ve etkili bir öğrenim hayatı yaşamasını engelliyor. Bu nedenle başarısızlıkların büyük çoğunluğunun altında sağlık sorunları yatıyor

-Uyumsuz ve başarısız öğrencilerin önemlice bir kısmında bu sorunlarının temelinde görme ve işitme problemlerinin yatabileceğini, bu nedenle bu tür sorunlar yaşayan çocukların göz ve kulak muayenesinden geçirilmeleri gerektiğini söyledi.

-Bir öğrencinin öğrenim görevini  başarılı bir biçimde yerine getirebilmesi için her şeyden önce iyi görüp iyi işitmesi gerekir. Çocukların başarısını engelleyen sağlık sorunlarının başında görme kusurları ve işitme kayıpları geliyor.  "İyi görmeyen ve işitmeyen öğrenci öğretmeninin ve arkadaşlarının anlattıklarını anlayamaz, rahat öğrenemez ve başarısız olur. Bu tür sağlık sorunları olan öğrenciler aynı zamanda  öğretmenleri ve  arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kuramaz, uyumsuzluk gösterir. Bu sorunlar, öğrencinin rahatça öğrenmesini engeller. İyi göremediği veya duyamadığı için öğrenemeyen öğrenci telaşlanır ve farklı davranışlar sergiler. Kimisi içine kapanır, kimisi de çeşitli yaramazlıklar yapar. Yani uyumsuzlaşır." Bu nedenle başarısız öğrencilerin her şeyden önce  göz ve kulak muayenesinden geçirilmesi gerekir.

 

ÇOCUKLAR ASLA  DAMGALANMAMALI

 Başarısız çocuklara asla kötü davranılmamalı, onlara şefkatle yaklaşarak  bu başarısızlıklarını altında yatan neden ya da nedenler araştırılmalıdır. Başarısız çocukların önemlice bir kısmında bu başarısızlığın altında sağlık sorunları yatmaktadır.

 Sağlık sorunları nedeniyle başarısız olan birçok çocuk, öğretmenleri, arkadaşları ve ailesi tarafından "ilgisiz", "uyumsuz", "tembel" olarak damgalanmakta ve kötü muamele görmektedir. Daha da kötüsü, bunlardan bazısına “geri zekalı” damgası vurulmakta ve geri zekalı muamelesi yapılmaktadır.  Böylece  sağlık sorunu olan çocuklar bir yandan kendi sağlık sorunu ile baş etmeye çalışırken öte yandan da kendisine çevresinin olumsuz davranışları ile baş etmek zorunda kalmaktadır.

Çocukları  "ilgisiz", "uyumsuz", "tembel" daha da kötüsü “geri zekalı” olarak damgalamak çok yanlış. Öğrenciler, öğretmeler ve aileler, sebep  her ne olursa olsun bu kavramları hiç kullanmamalı.  Aksi halde çocuk bu kelimelerin acısını ömrü boyunca çekmektedir.

Prof.Dr.Recep Akdur

Ankara Üniversitesi  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi