Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
Tam gün konusunda ANKA'ya yaptığım açıklama ilgi gördü.ANKA bültenindeki orijinal metnini aşağıdan okuyabilirsiniz 
   

PROF. AKDUR: `TAM GÜN YASASINA İLKE OLARAK KARŞI DURMALIYIZ`


-Ulusal Hekim Birliği Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Akdur, tam gün yasasına, sağlık çalışanlarına vaat edilen ücret artışındaki paylaşımın eşitsizliği ya da kanunun yanlış düzenlenmesi nedeniyle karşı çıkmadığını belirtti.

-Prof. Dr. Akdur, `Bugün tam gün yasasına direnmek ilkesel bir karşıtlığın gereğidir. Yani bugünkü sağlık sisteminde tam gün ilkesi, sağlıkta dönüşümün önemli öğelerinden biri olarak işlev görecek; kamu sağlık hizmetlerinin çökertecek, hekimleri uluslararası sermayenin boyunduruğu altına sokacak ve halkın sağlık hizmetlerine ulaşması ve hekim seçmesi önünde bir engel oluşturacaktır` dedi.

ANKARA (ANKA) - Ulusal Hekim Birliği Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur, tam gün yasasına, sağlık çalışanlarına vaat edilen ücret artışındaki paylaşımın eşitsizliği ya da kanunun yanlış düzenlenmesi nedeniyle karşı çıkmadığını belirtti. Prof. Dr. Akdur, `bugün tam gün yasasına direnmek ilkesel bir karşıtlığın gereğidir` dedi.

Prof. Dr. Akdur, hekimlere tam gün çalışma zorunluluğu getiren yasa tasarısı ile ilgili ANKA`ya yaptığı açıklamada, söz konusu yasa tasarısının Meclis`teki görüşmelerinin, yasa tasarısına karşı çıkanların konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını gösterdiğini söyledi. Prof. Dr. Akdur, `Meslek odaları ve sendikalar konuyu iyi kavramamış olduklarından kamuoyunu ve bu arada da muhalefet partilerini yeterince bilgilendirememişler. Bu nedenle de görüşmeler sırasında muhalefet ciddi bir direnç göstermedi, onun da ötesinde kafalarının arkasında bu kanun çıkmalıdır halkın yararınadır düşüncesine sahip oldukları açıkça görüldü` diye konuştu. Prof. Dr. Akdur, açıklamasını şöyle sürdürdü:

`Çünkü; meslek odaları ve sendikalar `Tam Gün Yasası` konusunda çekingen ve fırsatçı bir davranış içindedir. Örneğin TTB yetkilileri `biz aslında tam güne taraftarız ya da biz tam gün ilkesini savunuyoruz` diye söze başlıyor aynı şekilde sendika yetkilileri ise `tam günde adalet` diye söze başlıyorlar. Her ikisi de aynı kapıya çıkıyor `biz tam güne taraftarız ancak bu tasarıda yanlışlıklar var`. Bence tam güne muhalefet eden meslek odaları ve sendikaların arkalarına kitlelerin ve muhalefet partilerinin desteğini alamamasının en önemli nedeni de bu durum ve tavırdır.`

-KAMUCU SAĞLIK SİSTEMİ-

`Tam gün ilkesinin özünde kamucu sağlık sistemlerinin bir ilkesi` olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akdur, `Kamucu sistemlerde hasta ve hekim hakları ile bağdaşan, kamu hizmetlerini güçlendiren bir işlev ve sonuç doğurur. Buna karşılık piyasacı sağlık sistemlerinde, kamu hizmetlerinin çökmesine, hekimlerin sermayenin boyunduruğu altına girmesine ve hastaların hekim seçme özgürlüğünü kaybetmesine neden olur` diye konuştu. Prof. Dr. Akdur, açıklamasında şöyle dedi:

`Günümüzde tam gün yasasına karşı olmak, sağlık çalışanlarına vaat edilen ücret artışındaki paylaşımın eşitsizliği ya da kanunun yanlış düzenlenmesi nedeniyle değildir. Bu gün tam gün yasasına direnmek ilkesel bir karşıtlığın gereğidir. Yani bugünkü sağlık sisteminde tam gün ilkesi, sağlıkta dönüşümün önemli öğelerinden biri olarak işlev görecek; kamu sağlık hizmetlerinin çökertecek, hekimleri uluslararası sermayenin boyunduruğu altına sokacak ve halkın sağlık hizmetlerine ulaşması ve hekim seçmesi önünde bir engel oluşturacaktır. Hiç kimsenin biz eskiden tam gün ilkesini savunuyorduk diye çekingenliğe düşmesine, bu fırsat tam günün getireceği özlük artışından biz de yararlanalım diye düşünmesine gerek yoktur.` (ANKA) 16.01.2010

(MÜM/HF)