Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı

Bilim Ütopya Kooperatifi,  3 Nisan 2010 Cumartesi, tarihinde  Ankara’da “Atatürk Devrimi, Bilim ve Pozitivizm”  konulu  bir sempozyumu düzenledi.  Devlet Tiyatroları 75. Yıl Sahnesi, Mithat Paşa Cad. 18 Kızılay/Ankara adresinde yürütülen sempozyumda  sempozyumda  “ATATÜRK BİLİM-POZİTİVİZİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ” konulu  bir konuşma yaptım. Konuşmanın görsellerini ulusal birdiriler bölmünde görmek olanaklı