Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
 8-9 Mayıs 2010 tarihinde yapılacak olan Ankara Tabip Odası  seçimli genel kurulunda Ulusal Hekim Birliği tüm kurul ve organlara aday gösterecektir. Ulusal Hekim Birliği Seçim kampanyasını 15 Nisan 2010 tarihinde Sürmeli Otelde verdiği bir koktel ile başlattı. Çok sayıda hekimin katıldığı kokteylde bir konuşma yaptım. Bu konuşmanın orijinal metnini aşağıda görebilirsiniz
   

Değerli Meslektaşlarım,

Sevgili Dostlar,

Sayın Basın mensupları,

 

Ulusumuza dayatılan sağlık politikası ile, hekimler ve sağlık çalışanları Cumhuriyet tarihinin en büyük özlük hakları kaybı ile karşı karşıya. Yalnızca özlük haklarımızı  kaybetmiyoruz, meslek onurumuz  da zedeleniyor.

 

Tam gün , SGK  ve benzeri uygulamalarla mesleğimizi serbest olarak icra etme yetki ve hakkımız gasbedildi.

Muayenehaneler kapanıyor, sağlık merkezleri, hastaneler satılıyor. Hekimler sağlık tekellerinin biçtiği ücrete mahkum işçiler haline  dönüşüyor.

Hem kamuda hem de  özelde, hekime dayatılan sözleşme ile hekimler 4C statüsüne alındı.

Bunlardan daha da kötüsü  özgürce hasta tedavi etme olanağından yoksun bırakılıyoruz.  Hastaneler bir ticarethane, hekimler ise bir  SGK muhasebecisi haline dönüştü.

 Hastanelerin yönetimi ve sağlık çalışanlarının kaderi hükümetin atayacağı genel sekreterlere bağlanıyor

 

Dayatılan bu politikalardan yurttaşlarımız da payın aldı ve alacak.

Sağlık hizmetleri tedavi edici hizmetlere indirgendi ve bir meta haline getirildi.

Çevreye yönelik koruyucu hizmetler sahipsiz. Aşılama ve benzeri kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ise ticari bir araç haline getirildi.

Yurttaşlarımız en temel hak olan sağlık bakımından yoksun bırakılıyor.

Katkı payı ve ek ödemeler altında ezilen hastaya “müşteri”  deniliyor. “Müşteri” ise parası kadar sağlık bakımı satın alabiliyor.

Sağlık hizmeti sunanları da  sağlık hizmeti alanları  da daha kötü günler bekliyor.

 

Bunlardan daha da vahimi; Atatürk Cumhuriyeti’nin ilke ve devrimleri saldırı altında.

Emperyalizm ile işbirliği övünç konusu!

Karşımıza her gün yeni “Ali Kemaller”, Yeni Teali Cemiyetleri” çıkıyor. Meslek odalarına “Teali Cemiyeti” elbisesi giydirilmek “Teali Cemiyeti” rolü verilmek  isteniyor. 

 

TÜM BUNLARA KARŞILIK,

HEKİMLER GÜÇLÜ BİR DİRENÇ GÖSTEREMİYOR

ÇÜNKÜ HEKİMLERİN MESLEK ÖRGÜTÜ HEKİMLERE ÖNDERLİK EDEMİYOR. TABİP ODALARI HEKİMLERİ BİRLEŞTİRİP ETRAFINDA TOPLAYAMIYOR

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ HEKİM SORUNLARINA VAKİT AYIRAMIYOR

 

ULUSAL HEKİM BİRLİĞİ,

ÜLKESİNE VE ODASINA SAHİP ÇIKMAK ÜZERE  ANKARA TABİP ODASININ BÜTÜN ORGAN VE KURULLARINA ADAY OLACAKTIR.

 

SAYGIN ,GÜÇLÜ,GÜVENİLİR  VE BİLİMSEL BİR TABİP ODASI

ÖZEL VE KUVVETLİ BİR HUKUK BÜROSU OLAN , HER GEREKSİNİM DUYULDUĞUNDA, İLETİŞİM KURULABİLEN, GÜLER YÜZLÜ, ÜYELERİNİN  ve MESLEĞİNİN HİZMETİNDE BİR TABİP ODASI

HEKİMLERİN BİRLİKTELİĞİNDEN GÜÇ ALAN BİR TABİP ODASI,

HEKİMLERİN SOSYAL FAALİYETLERİ VE SOSYAL HAKLARI  İÇİN GAYRET SARFEDEN ÇÖZÜM ÜRETEN BİR TABİP ODASI,

 

BAŞTA UZMALIK DERNEKLERİ OLMAK ÜZERE, TÜM HEKİM VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRGÜTLERİ İLE GÜÇBİRLİĞİ YAPABİLEN BİR TABİP ODASI  İÇİN MESLEKTAŞLARIMIZDAN DESTEK VE ONAY İSTİYORUZ

               Ulusal Hekim Birliği Yürütme Kurulu

Başkanı Prof.Dr. Recep akdur