Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı

Başkent Üniversitesi  BÜKSAM tarafıdan düzenlenen "Türkiye'de Çocuk Sağlığının Dünü, Bugünü ve Yarını" adlı panel 21 Nisan 2010 tarihinde  yapıldı. Panelde, Sağıkta Dönüşümün Çocuk Sağlığına Olası Etkileri konulu bir konuşma yaptım. Görsellerini ulusal bildiriler bölümünde görebilirsiniz