Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
 Atatürkçü Düşünce Toplulukları ve Kulüpleri tarafından  23-24 Nisan 2010 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen 6. Ulusal Çalıştay'da "Cumhuriyet'ten Günümüze ve Geleceğe Türkiye'de Sağlık" adında bir konuşma yaptım. Bu konuşmanın görseli ulusal bildirler bölmünde görülebilir.