Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
 Kronik Hastalıkların  Bakımında Lider Hemşireler sempozyumu kapsamında  düzenlenen panelde Dünyada ve Türkiye'de Kronk hastaılar Yükü konulu bir konuşma yaptım. bu konuşmamın görsellerini ulusal bildiriler  bölümünde görmek olanaklı