Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
 Prof.Dr. Özer Kendi Anısına düzenlenen, Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu'nda (06 aralık 2010 Ankara) "Malpraktis Yasası ve Halk Sağlığı" konulu bir konuşma yaptım. Konuşmamın görselini ulusal bildiriler bölümünden görmek olanaklı.