Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
 27 Aralık 2010 Tarihinde ANKA'ya yaptığım "Gençler sigaraya başlamaz ise 2068 yılında sigara içen kimse kalmayacak" konulu açıklama özellikle digital ortamda çok ilgi gördü. Orijinal metni aiağıdan okuyabilirsiniz
   

 

-EĞER GENÇLERİN SİGARAYA BAŞLAMASI ÖNLENİR İSE 2068 YILINDA DÜNYADA SİGARA İÇEN KİMSE KALMAYACAK

-SİGARA TEKELLERİ BU NEDENLE TÜM PAZARLAMA STRATEJİLERİNİ GENÇLER ÜZERİNE KURUYOR.

 

 

Günümüzde bir milyar iki yüz elli milyon kişi sigara kullanıyor. Bunlardan her yıl 5.4 milyonu sigaraya bağlı nedenlerle ölüyor. Bu sayı yılların ilerlemesi ile daha da artıyor ve 2030 yılında sigaraya bağlı nedenlerle ölenlerin sayısı 8,3 milyona ulaşacak.  Sigara içenlerin sayısı azalmadan böyle devam eder ise,  2030 yılına kadar toplam  175 milyon kişi sigaranın yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle erken yaşta hayatını kaybedecek.

 

Dünyada sigara içenlerin sayısının başka bir söylemle sigara pazarının korunabilmesi için,  her yıl sigara nedeniyle ölen bu 5,4 milyon kişinin  her birinin yerine yeni bir sigara içicinin konması gerekiyor. Yani her sene 5,4 milyon kişinin sigaraya başlaması gerekiyor. Tıpkı nüfusun devam etmesi için ölenlerin karşılığında doğumların olması gibi. 2030 yılına gelindiğinde bugünkü sayıya eşit sigara içenin var olabilmesi için; 175 milyon insanın sigaraya başlaması gerekiyor.

 

Buna karşılık tüm araştırmalar sigara kullananların %90’nının gençlik ya da erken erişkinlik döneminde sigaraya başladığını ve 24 yaşından sonra sigaraya başlayanların oranının çok küçük oluğunu gösteriyor. Başka bir anlatımla ergenlik dönemini atlatan insanlar arasında sigaraya başlayanların sayısı çok az. Dolayısı ile yeni içiciler ancak ergenliğini atlatmamış olanlar arasından yani genç ve çocuklar arasında çıkabiliyor. Bu nenle de sigara salgınının devamı yeni yetişen geçlerin sigaraya başlamasına bağlı. Eğer gençler sigaraya başlamaz ise, sigara salgını; yeni bebek doğmayan toplumlar gibi yok olup gidecek.

 

Yaptığımız hesaplamalara göre; eğer yeni yetişen gençler sigaraya başlamaz ise 2068 yılında dünyada sigara içen kimse kalmayacak. Sigara tekelleri bu gereği çok iyi biliyor. Bu nedenle de tüm pazarlama stratejilerini gençler üzerin kuruyor. Çünkü; ergenliğini atlatmış ve erişkinliğe ulaşmış olan kişiler sigaraya başlamıyor.

 

Sigara şirketleri, gençlerin  ve hatta çocukların sigaraya başlaması saldırgan bir propaganda ve pazarlama çalışmalarının yanında, yasa dışı faaliyetlerde de bulunuyorlar. Bu amaçla her yıl milyarlarca dolar harcayan şirketler bu çalışmalarında kısmen başarılı oluyorlar ve her yıl milyonlarca genç sigaraya başlıyor.

Prof.Dr.Recep Akdur