Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı

Kahvehanelerde sigara içimini yasaklayan uygulama aleyhine Anayasa mahkemesinde açılan dava  sonuçlandı.Bunun üzerine basına dağıttığım bilgi notu  geniş bir ilgi gördü. Bir örneğini aşağıdan okumak olanaklı

   

Sigara Yasağı ve Anayasa Mahkemesi

Prof.Dr. Recep Akdur

Halk Sağlığı


Sağlıklı Yaşam Sigara


- BAZI MİHRAKLAR YANLIŞ BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİ KULLANARAK KAMU OYUNA SİGARA YASAĞINDAN GERİ DÖNÜLECEĞİ MESAJINI VERİYOR,
- ANAYASA MAHKEMESİ, BU TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYMUŞTUR
- SİGARA YASAĞININ KALKACAĞI BEKLENTİSİ YARATMAK, BIRAKMAK İSTEYENLERDE TEREDDÜT YARATIYOR, İŞYERİ SAHİPLERİNİNİ KAFASINI KARIŞTIRIYOR,
- HİÇ KİMSE YANLIŞ HESAP YAPMASIN, TÜRKİYE SİGARA BELASINDAN KURTULACAKTIR

 

Kahvehane, lokanta, kafeterya ve birahane gibi kapalı alanlarda sigara yasağı getiren kanun 19 Temmuz 2009'da yürürlüğe girdi. Tüm doğru uygulamalarda olduğu gibi bu uygulama da hem yurttaşlar arasında hem de işyeri sahipleri arasında büyük bir kabul gördü. Ancak sigara tekelleri bazı yanlış bilgi ve düşünceleri de kullanarak bu uygulamayı delmek ve yasaklamaların son bulacağı beklentisi yaratmak için elinden geleni yapıyor.

Bu yanlış düşüncelerden birisi; sigara yasaklarından dolayı “kahvehane, lokanta, kafeterya ve birahane gibi işyerlerinin müşterilerinin azalacağı” iken, diğeri de “sigara yasağının hukuka ve Anayasaya aykırı olduğudur”

Bu iki yanlış düşünceden yola çıkan İzmir Kahveciler Odası 5727 sayılı yasanın 3. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendindeki ''Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde'' hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Başbakanlık Genelgesi'nin 1. maddesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Danıştay 10. Dairesi, bu yanlış düşünceleri doğrudan reddetmek yerine, yasadaki "Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde" tütün ürünleri tüketiminde mutlak yasak getiren kuralda yer alan 'kahvehane' ibaresini, Anayasa'ya aykırı olduğu düşüncesinden hareketle, söz konusu bentteki 'kahvehane' ibaresinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Anayasa Mahkemesi, başvuruyu 06.01.2011 tarihinde görüştü ve Danıştay’ın hem bu düşüncesini hem de iptal istemini reddetti. Tüm bu uygulama ve gelişmeler gösteriyor ki sigara yasakları ne hukuka aykırı ne de kahvehane, lokanta, kafeterya ve birahane gibi işletmelerin müşteri sayısını azaltmayacak. Nitekim bir yıllık uygulama, kahvehane, lokanta, kafeterya ve birahane gibi işletmelerin müşterilerinin azalmadığını aksine 50 milyon sigara içmeyen kişilerin de bu tür işyerleini kullanmasını yani müşterisi olmasın sağlamıştır.

Anayasa Mahkemesi bu kararı ile sigara yasağı konusundaki tartışmalara son noktayı koymuştur. Artık hiç bir kimse ve kuruluş sigara yasağı konusunda insanların ve işletme sahiplerinin kafasını karıştırmamalıdır. Tartışmaların uzaması ve kafaların karışması yalnızca sigara tekellerinin işine yaramaktadır.

Tartışmaların uzaması yasağa saygılı işyeri sahiplerinin kafasını karıştırmakta ve uzun süreli planlarında tereddüt yaşamalarına neden olmaktadır. Aynı şekilde tiryakilerin kafası karışmakta ve sigara bırakma planlarını ertelemelerine neden olmaktadır. Bu durum sigaradan olamlerin bir süre daha devam etmesinden başka bir sonu doğurmamaktadır.

Herkes temiz hava düşüncesi etrafında birleşmeli ve sigara tekellerinin kafa karıştırma yöntemlerine fırsat verilmemelidir

Prof.Dr.Recep Akdur
Ankara ÜTF Halk Sağlığ Anabilim Dalı başkanı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sigara ile Savaş Grubu üyesi