Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı

İzmir Büyük Şehir Belediyesi ve İzmir Tabip Odası tarafından düzenlenen Ulusal Sağlık Politikaları Sempozyumu “Sağlıkta Dönüşüm Programı İle İlgili Gerçekler”  26 Mart 2011 Cumartesi,  günü İsmet İnönü Kültür Merkezi/İzmir’de yapıldı. Türkiye’de Sağlık Hakkı konulu bir konuşma yaptım. Konuşmanın görsellerine ulusal bildiriler bölümünden ulaşılabilir.