Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
 

IV. Sigara Veya Sağlık Sempozyumu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan salonunda 1 Nisan 2011 Tarihinde yapıldı. Sigara ve Tabular konusunda bir konuşma yaptım. Konuşmanın görsellerine ulusal bildiriler bölümünden ulaşılabilir.