Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı

Düzenleme kurulunun daveti üzerine 7.Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi’ndeki panelde Sağlıkta Nereye “Sağlıkta Dönüşüm” konulu bir konuşma yaptım. Konuşmanın görsellerine ulusal bildiriler bölümünden ulaşılabilir