Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
Bazı "kreşlerde sigara içildiğine ilişkin haberler" üzerine yaptığım açıklama yazılı e digital basında yer Buldu
 

1- Sigara içilen bir ortamda çocukların bulunması nasıl bir sağlık problemlerini beraberinde getirir.

Sigara yalnızca içene değil, sigara içenin yanında bulunanlara da zarar verir. Çünkü sigara dumanı içinde 4000’den fazla kimyasal vardır ve bunların 40’tan fazlası kansere sebep olmaktadır.

Sigara dumanı insanlar için çok önemli bir sağlık zararlısıdır. Bu zarardan en çok etkilenen ise küçük çocuklardır. Başkalarının içtikleri sigaranın dumanına maruz kalan çocukların sağlığı erişkinlere göre daha ağır zarar görmektedir. Sigara dumanına maruz kalan çocukların solunum fonksiyonlarının düştüğü, akciğer veriminin azaldığı ve akciğerlerinin diğer çocuklara göre daha az geliştiği bilinmektedir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklarda birçok hastalığın ölüm oranı çok daha yüksektir.

Yanlarında sigara içilen çocukların maruz kaldıkları sigara dumanı onların solunum yollarının direncini kırmaktadır.  Bu nedenle de yanında sigara içilen çocuklar diğer çocuklara göre çok daha fazla nezle, grip, nasofarenjit , sinüzit, otit, bronşit ve zatürre  gibi  akut solunum yolu hastalıklarına yakalanmaktadır Sigara dumanına maruziyetin bu kötü etkileri süt çocukluğu döneminde en ağır olmakta, ondan sonra ise  kreş çocukluğu döneminde olmaktadır.

Yapılan araştırmalar yanında sigara içilen çocukların diğer çocuklara göre %30-40 oranında daha fazla akut solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği ve dört kat daha fazla hastaneye yattıklarını ve bunlardaki ölüm oranın diğer çocuklardan daha yüksek olduğunu göstermektedir. Yanında sigara içilen çocuklar, ileri yaşlarında çok daha fazla kronik obstruktif akciğer hastalığına ve astıma yakalanmaktadır. Tüm bu  zararlı etkiler sigara içen kişi sayısı ve içilen sigara miktar arttıkça çok daha yüksek oranlara çıkmaktadır.

Yanında sigara içilmesi çocukların yalnızca solunun yolunu etkilemekle kalmaz, onların hem  çocukluta hem de  ileriki yaşamında  her türlü  kansere yakalanma şansını artırır. Çocukluk yıllarında yanında sigara içilen kişilerde lösemi ve lenfoma olasılığı önemli oranda artmaktadır.

Sigara içilen ortamlarda bulunan çocukların yaşadığı diğer bir sağlık sorunu menenjittir.sigar içilen ortamlarda bulunan çocuklarda menenit (beyin iltihabı) daha sık görüldüğü gibi çok yoğun dumana maruz kalan çocukların zeka gelişimi de olumsuz etkilenmektedir.

3- Sigara paketlerinin ortada olması çocukların zihinsel gelişimini nasıl etkiler?

Çocuklar davranış kalıplarını etrafında gördükleri erişkinleri özellikle anne baba ve öğretmenlerini taklit ederek geliştirirler. Bu nedenle bu kişilerin çocukların yanında sigara içmesi bu çocukların ilk fırsatta sigara dememelerine ve ileride ağır bir sigara tiryakisi olmalarına neden olmaktadır.

Sigara paketinin çocukların arasında ortalıkta bulunması, çocukların sigarayı ve paketlerini olağan  günlük gereç ve ihtiyaçlardan birisi daha da kötüsü şeker çikolata gibi makbul bir ihtiyaç olarak algılamalarına neden olmaktadır. Böylece sigara ve paketi kreş çocukları için korunulması, kaçınılması gereken zararlı bir şey olmaktan ziyade bir an önce denenmesi gereken  iyi faydalı bir şey gibi algılanır Bu nedenle de ortalıkta sigara paketini dolaştığı ortamlarda yetişen çocuklar, ileride sigara içmeye aday  bireyler haline gelir.

 

2-Sigara içmek kapalı alanda bile yasaklanmışken çocukların bulunduğu ortamlarda sigara içilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre toplu  bulunulan yerlerde sigara içilerek başkalarına zarar verilmesi suçtur. Bu suçun kendini koruyamayan ve olayın farkında olmaya çocukların yanında işlenmesi  çok daha ciddi bir suç olması yanında kınanacak bir davranıştır.

Ben kreşte çalışan öğretmenlerimiz ve kreş çalışanları arasında çocukların yanında sigara içenlerin  sayısının  çok olmadığına inanıyorum. Olanlar var ise, bu kişilerin bir an önce bu suç ve ayıbı  işlemekten, kendilerine emanet edilen çocukların beden ve ruh sağlığına zarar vermekten bir an önce vaz geçmeleri  gerekir.

Öncelikle kreş sahibi ve öğretmenlerin çalışanların birbirini uyarması çok önemlidir. Ayrıca kreşe çocuklarını bırakan ebeveynin bu ciddi suçun işlendiği kreşleri il sağlık müdürlükleri ve karakollara bildirmekte tereddüt etmemeleri yerinde olur. Olaydan haberdar edilen kurumların derhal gereğini yerine getirmesi gerekir aksi takdirde görevlerini ihmal etmiş olurlar

Prof.Dr.Recep Akdur

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı