Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı

Kongre başkanlığını yaptığım SİGARA ve SAĞLIK ULUSAL KONGRESİ   24-25-26 Kasım 2006 tarihlerinde Ankara'da başarı ile tamamlandı. Kongre sonuç bildirgesini aşağıda bulabilirsiniz 

   

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Tütünsüz Yaşam Derneği  tarafından, Ankara’da düzenlenen Uluslararası Katılımlı 3. Sigara veya Sağlık Ulusal  Kongresi başarı ile sonuçlandı.  

 Kongrede Türkiye’den ve dünyadan alanında uzmanlar, politikacılar, akademisyenler, hukukçular ve doktorlar biraraya geldi. Kongre süresince, tütün kullanımı ve sigara bağımlılığının hukuksal, ekonomik ve sosyal boyutları ile sağlık açısından zararları masaya yatırıldı. Tütünsüz ve sigarasız bir yaşam için neler yapılması gerektiği tartışıldı.  

 

           KONGREDEN ÇIKAN SONUÇLAR

1.Günümüzün en büyük afetlerinden biri; yapay bir salgın olan sigara bağımlılığıdır. Bu salgının varlığının nedeni; bu salgından rant elde eden uluslararası sigara şirketleridir.

2. Bugün için dünya genelinde 1.1 milyar insan sigara içmektedir. Bu sayının 2025 yılında 1.6 milyara yükselmesi beklenmektedir.  Her yıl  sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle  5 milyon kişi yaşamını yitirmektedir. Bugünkü sigara içme oranları devam ederse, bugün hayatta olan 500 milyon kişi sigara nedeniyle ölecektir. Bunların yarıdan fazlası bugünkü çocuklar ve gençlerdir.

Dünya'da sigara içen 1.1 milyar kişinin 800 milyonu (% 70-75'i) gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadırlar. Sigara içme alışkanlığı Asya, Latin Amerika ve Afrika'da dramatik bir şekilde artış gösterirken, Kuzey Amerika ve Avrupa'da azalmaktadır. Son 30 ile 40 yıldır, gelişmekte olan ülkelerde, erkeklerin sigara tüketimi hızla artmaktadır.

3. Türkiye’ de yaklaşık 17 milyon kişi sigara içmektedir.  Sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl yaklaşık 100.000 kişi yaşamını yitirmektedir. Bu sayı 2035 yılında 240.000’e yükselecektir.

4.Yapay bir afet olan sigara salgınını önlemenin yolu sigara taraftarlığını yok etmektir. Sigara taraftarları ise; birinci derecede sigaradan rant elde edenler, ikinci derecede de  sigara bağımlılarıdır.

5. Sigara taraftarlığını yok etmenin başlıca iki yolu; yasal düzenlemeler ve toplumun bilinçlendirilmesidir. Türkiye bundan 10 yıl önce 2407 sayılı “Tütün ve tütün Mamullerinin Zararlarını Önleme Hakkında Kanunu” kabul etmek suretiyle önemli bir adım atmıştır. Şimdi sıra TBMM bekleyen ve 4207 sayılı kanunun eksikliklerini gidermek üzere hazırlanmış olan kanunun çıkarılmasındadır.

6. Başta hükümet olmak üzere, tüm kamu kurum yönetimleri 4207 sayılı yasanın getirdiği sigaraya ilişkin yasaklama ve kuralların uyulmasına özen göstermelidir. Başta eğitim kuruluşları olmak üzere tüm kamu kuruluşları sigarasız kurum olma yönünde adımlar atmalıdır.

7. Üniversiteler sigarasız kurumlar olmada ve toplumu bilinçlendirmede öncülük etmelidir.