Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı

3.ULUSAL TIP GÜNLERİ (30 Kasım - 2 Aralık 2012 Kütahya) AÇIŞ KONUŞMASI 

   

   Dr.FAZIL DOĞAN 3.ULUSAL TIP GÜNLERİ AÇIŞ KONUŞMASI

 

Cumhuriyet dönemindeki tıp kongrelerinin ilki "I. Milli Türk Tıp Kongresi" adı ile    02 Eylül 1925'de Ankara'da toplanmıştır. Atatürk, açılıştan öğlene dek kongreyi izlemiş, öğleden sonra kabine toplantısına katılmak üzere salondan ayrılmıştır. İkinci günü, yani 03 eylül 1925 tarihinde öğleden önce Çankaya'da "Birinci Millî Türk Tıp Kongresi" adına kendisini ziyaret eden kongre heyetini kabul etmiştir. Öğleden sonra ise Meclis'te Kongre'ye katılan tüm doktorlarla ayrı ayrı tanışarak onları kabul etmiştir.

1976'da Antalya'da toplanan XXIV. Milli Türk Tıp Kongresi'nin bilgilerine ulaşabildim. Milli Türk Tıp Kongrelerinin en sonuncusu bu mudur bilmiyorum. Ama artık günümüzde bu kongrelerin yapılmadığını kesin olarak biliyorum.

Milli Türk Tıp Kongrelerinde konular ulusal ölçeklerde ele alınıyor ve ulusal politikalar tartışılıyordu.

Bu sene üçüncüsü düzenlenen UTG Milli Türk Tıp Kongre’lerine öykünmenin vefanın ve onu yeniden canlandırma arzusunun bir ürünüdür.

 Ulusal Tıp Günleri her sene bir ulusal kahramanın adı ile yapılıyor, Geçen sene      Dr Hikmet Boran adına yapıldı.  Bu sene Dr Fazıl Doğan adına yapılıyor.

·         UTG her anlamda ulusala ve ulusalcılığa duyarlıdır. Bu “Türkün adının Ergenekon konduğu ve Silivri’ye toplandığı” şu günlerde hem gerekli hem de çok önemli.

·         UTG başta ulusal bağımsızlık olmak üzere her türden bağımsızlığa büyük bir duyarlılık ve özen gösteriyor. Herhangi bir kuruluştan destek almıyor. Katılımcılar kendi öz kaynakları ile katılıyor 

·         UTG özgürlükçü, dostça paylaşıma büyük önem veriyor. Katılım ücretsiz ve paylaşacak sözüm, düşüncem var diyen herkese açık. Bildiri ya da konferanslar herhangi bir seçicilik /eleyicilikten geçmemektedir.

·         UTG kucaklayıcı ve birleştiricidir. Tüm hekimlerin tüm sağlık çalışanlarının, alana ilgi duyan dayanışmak ve paylaşmak isteyen herkesin katılımına açıktır.

 

-Tüm katılımcılara ve misafirlerimize düzenleme kurulu ve kendi adıma hoş geldiniz diyorum. böylesine seçkin bir grubun katıldığı sempozyumun başarılı olacağına inancım tam. Sevgi ve saygılar sunuyorum

Prof. Dr. Recep AKDUR