Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı

3.ULUSAL TIP GÜNLERİ (30 Kasım - 2 Aralık 2012 Kütahya) KAPANIŞ KONUŞMASI 

 
   

Dr. Fazıl DOĞAN 3. Ulusal Tıp Günleri (3.UTG) Kapanış Konuşması 

Sayın Misafirler, Değerli Katılımcılar,

Kişilerin dolayısı ile de toplumun bilgi- tutum ve davranış kalıplarını algılama örüntüsü oluşturur. Batı dillerinde buna paradigma diyorlar.

Kişi ve toplumların paradigması eğitim ile oluşturulur. Eğitim ise, örgün yaygın ve algın öğretim kurum ve yöntemleri ile yapılır.

Öğretim kurumlarının  amacı salt  yalın ya da bilimsel bilgi aktarmak değildir. Aynı zamanda egemenlerin propagandasını yapmaktır. Bu nedenle de öğretim kurumlarının faaliyetleri büyük oranda propagandaya yöneliktir.

Egemenler ve karşı devrimciler propagandayı çok iyi kullanıyorlar. Çünkü tüm öğretim kurumları onların sahipliği ve  de egemenliği  altında.

Kongre ve sempozyumlar yaygın eğitim alanındaki önemli etkinliklerdendir. Bu nedenle Ulusal Tıp Günlerini çok önemsiyoruz. Sayılar ve nicel büyüklükler bizi yanıltmamalı. Özellikle de karamsarlığa düşürmemelidir. Herkesin ama herkesin “kralım giysileriniz çok güzel” dediği bir ortamda “kral çıplak” diyen bir tek ses çok daha önemli ve etkilidir.

Bu sempozyumu düzenleyenleri kutluyor ve teşekkür ediyorum. Kuşkusuz ki bu emekte en büyük pay sayın Hamit Hancı’ya ait. Huzurlarınızda kendisini hem kutluyor hem de hepimiz adına teşekkür ediyorum. Sempozyumun kotarılmasında her şeyden  daha önemli olan sizlerin varlığıdır. Sizlere teşekkür ediyorum. Dördüncü Ulusal Tıp Günlerinde buluşmak üzere sevgi ve saygılar sunuyorum

Prof.Dr Recep Akdur