Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı

Health Eurasia Summit 4.0

 

!6 Ekim 2019'da İzmir ticaret Odsı salonunda yapılan toplantıda Sağlık sorunlarımızın geleceği konusunda panel konuşması yaptım