Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
Öğrencilerdeki uyumsuzluk ve başarısızlığın sağlık sorunlarına bağlı olabileceğine ilişkin AA'na 21 Eylül 2007 tarihinde yaptığım açıklama; basında aşağıdaki şekilde yer aldı.
   

Görme ve işitme sorunları okul başarısını etkiliyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur, uyumsuz ve başarısız öğrencilerin sorunlarının temelinde görme ve işitme problemlerinin yatabileceğini, bu nedenle bu tür sorunlar yaşayan çocukların göz ve kulak muayenesinden geçirilmeleri gerektiğini söyledi.
ANKARA
Okullarda ders zilinin çalmasıyla öğrencileri ve aileleri saran tatlı telaşın yerini bir takım kaygıların almaması için öğretmenlerle anne ve babaların bazı konularda dikkatli olmaları istendi.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur, uyumsuz ve başarısız öğrencilerin sorunlarının temelinde görme ve işitme problemlerinin yatabileceğini, bu nedenle bu tür sorunlar yaşayan çocukların göz ve kulak muayenesinden geçirilmeleri gerektiğini söyledi.
Akdur, yaptığı açıklamada, yeni başlayan eğitim ve öğretim yılında da öğretmen ve velilerin öğrencilerden başarı ve uyum beklediğini, ancak çocuğun uyum ve başarısının sağlıklı olmasına bağlı olduğunu bildirdi.
Bir öğrencinin öğrenim görevini yerine getirebilmesi için her şeyden önce iyi görüp işitmesi gerektiğini ifade eden Akdur, çocukların başarısını engelleyen sağlık sorunlarının başında görme kusurları ve işitme kayıpları geldiğini belirtti. Akdur, şunları söyledi:
“İyi görmeyen ve işitmeyen öğrenci öğretmeninin ve arkadaşlarının anlattıklarını anlayamaz, rahat öğrenemez ve başarısız olur. Bu tür sağlık sorunları olan öğrenciler aynı zamanda hem öğretmeni hem de arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kuramaz, uyumsuzluk gösterir. Bu sorunlar, öğrencinin rahatça öğrenmesini engeller. İyi göremediği veya duyamadığı için öğrenemeyen öğrenci telaşlanır ve farklı davranışlar geliştirir. Kimisi içine kapanır, kimisi de çeşitli yaramazlıklar yapar. Yani uyumsuzlaşır.” Uyumsuz ve başarısız öğrencilerin göz ve kulak muayenesinden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Akdur, “Aslında bu muayenelerin her sene öğrenciler okula başlamadan önce yapılması gerekir” diye konuştu.
Çocuğun görme ve işitme sorunundan çoğu zaman ne kendisi, ne ebeveyni ve ne de öğretmeninin haberdar olduğunu anlatan Akdur, şunları kaydetti:
“İşitmesi ve görmesi yetersiz çocuklar öğretmenleri, arkadaşları ve ailesi tarafından 'ilgisiz, başarısız, uyumsuz, tembel' damgasını yer ve kötü muamele görür. Daha da kötüsü bazılarına 'geri zekalı' muamelesi bile yapılır. Böylece sağlık sorunu olan çocuklar bir yandan kendi sorunuyla baş etmeye çalışırken diğer yandan da çevresinden gördüğü olumsuz davranışlarla baş etmek zorunda kalır.”
Çocukları bu tür sözlerle damgalamanın “çok yanlış” olduğunu anlatan Akdur, “Ne öğrenciler, ne öğretmeler ne de aileler sorunlu çocuklar için bu kavramları hiç kullanmamalı. Uyumsuz ve başarısız öğrenciler 'ilgisiz, başarısız, uyumsuz, tembel' diye hemen damgalanmak yerine, göz ve kulak muayenesinden geçirilmelidir” diye konuştu.  22 Eylül 2007 Milli Gazete