Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
Millliyet'in Ankara bürosundan, Evin Demirtaş tarafından, hava kirliliği konusundaki sorusuna verdiğim yanıt 19 Ocak 2008 tarihinde  Milliyetin Ankara ekinde yayımlandı. Metnin tamamını aşağıdan okuyabilirsiniz.
   

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur; yapılan bilimsel araştırmaların hava kirliliğine maruz kalan kişilerin 1-2 yıl da­ha az yaşadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Akdur, kirli havanın, göz, burun ve saçlı deride hassasiyet yarattığını ancak en önemli zararı solu­num yolu ile verdiğini belirtti. Akdur, kirli havanın solunum fonksiyonunu bozduğunu ifade ederek, akut hallerde iltihaplanma, bronşit, öksürük, astım krizi, süregen maruziyette ise; akciğerlerde anfizem ve kronik tıkayıcı akciğer hastalığının gelişimine neden olduğunu anlattı. So­lunum kapasitesinin düşmesinin, bağışıklık ve di­renç sistemini etkilediğini belirten Akdur, "Kirli ha­vada yaşayan insanın direnci daha düşük oluyor, or­talama ömrü 1-2 yıl kısalıyor" dedi.

Kalp ve kanser tehlikesi

Kalp ve damar hastalıklarının havası kirli ortam­larda daha sık görüldüğüne dikkati çeken Akdur, kirlilikten uzun süreli etkilenmelerde akciğer kanse­rinin görülme sıklığının arttığını söyledi. Akdur, "Zeminde kalp rahatsızlığı varsa kirli havada alevlenir. Kirlilik bütün hastalıklara ortam hazırlar. Havası temiz olan yerde ak­ciğer hastalığına yakalanan kişi,  havası kirli bir yere taşınırsa hastalığı ağırlaşır" diye konuştu.

Depresyon nedeni

Akdur, hava kirliliğinin, kişinin fizik kapasitesini düşürerek, halsizlik, yorgunluk, üretim düşüklüğü, moral bozukluğu ve depresyona yol açtığını söyledi. Hava kirliliğinin sigaranın za­rarlarını artırdığını da ifade eden Akdur, kirlilik açısından bebek­ler, çocuklar, gebe ve emzikli kadınlar, yaşlılar, kalp ve damar sorunu ile kronik solunum yolu hastalıkları olan kişiler, sigara tiryakileri ve gelir düzeyi düşük kişilerin risk gruplarını oluşturduğunu bildirdi.

EVİN DEMİRTAŞ

19 Ocak 2008 Milliyet Ankara