Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı

13-14 mart 2008 tarihleri arasında  Kırıkkale Valiliği ve Üniversitesi tarafından ikincisi düzenlenen 21. Yüzyılda 2. Kırıkkale Sempozyumu'nda "21.Yüzyılda Türkiye'de Sağlık ve Sağlık Sorunları" konulu bir sunu yaptım. Konuşmanın tam metni yayımlanacak kitapta yer alacak. Ayrıca slaytlarını ulusal bildiriler kısmına da koydum