Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
 Kadınların sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamadığına ilişkin ANKA'ya verdiğim demeç basında geniş yer  buldu. Demecin ajansın  biltenindeki orijinal şeklini aşağıya koydum
   

HER YIL 200 BİNİ AŞKIN DOĞUM, SAĞLIK VE GÜVENLİK KOŞULLARINDAN YOKSUN ORTAMLARDA YAPILIYOR

-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur, Türkiye`de bebek ölümlerinin yüksek olmasının nedeninin koruyucu hizmetlerin ihmal edilmesinden kaynaklandığını söyleyerek `Birçok kadın gebelikleri süresince ve doğumları sırasında sağlık hizmetlerine ulaşamıyor. Doğumların yüzde 17`sinde herhangi bir sağlık personeli bulunmuyor. Yani her yıl iki yüz bini aşkın doğum sağlık ve güvenlik koşullarından yoksun ortamlarda yapılıyor` dedi.

-Prof. Dr. Akdur, `Türkiye`de gerçekleşen doğumların yüzde 20.1`inin istenmeyen bir gebeliğe bağlı olduğuna işaret ederek, kadınların dörtte birinin ise, gebeliği süresince herhangi bir hekime muayene ve kontrol olmadığını kaydetti.

ANKARA(ANKA) - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur, Türkiye`de bebek ölümlerinin yüksek olmasının nedeninin koruyucu hizmetlerin ihmal edilmesinden kaynaklandığını söyleyerek `Birçok kadın gebelikleri süresince ve doğumları sırasında sağlık hizmetlerine ulaşamıyor. Doğumların yüzde 17`sinde herhangi bir sağlık personeli bulunmuyor. Yani her yıl iki yüz bini aşkın doğum sağlık ve güvenlik koşullarından yoksun ortamlarda yapılıyor` dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur, ANKA`ya yaptığı açıklamada, Türkiye`de bebek ölümlerinin yüksek olmasının nedeninin anne adaylarının gebelikleri süresince aldığı koruyucu hizmetlerle yakından ilgili olduğunu belirtti. Birçok kadının gebelikleri süresince ve doğumları sırasında sağlık hizmetlerine ulaşamadığını iafde eden Prof. Dr. Akdur, `Türkiye`deki doğumların yüzde 17`sinde herhangi bir sağlık personeli bulunmuyor. Yani her yıl iki yüz bini aşkın doğum sağlık ve güvenlik koşullarından yoksun ortamlarda yapılıyor` dedi.

-TÜRKİYE`DE DOĞUMLARIN YÜZDE 20`Sİ İSTENMEYEN GEBELİĞE BAĞLI-

Türkiye`de doğumların yüzde 20.1`inin istenmeyen yani önlenemeyen bir gebeliğe bağlı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akdur, `İstemeden gebe kalan kadınlar kendisi ve karnındaki bebeğin sağlığı için gerekli olan birçok konuya dikkat etmiyor, özen göstermiyor` dedi. Hatta anne adaylarının kendi sağlıklarına zarar verici davranışlarda bulunduklarını da bildiren Prof. Dr. Akdur, `Çocuğu düşürmeye çalışıyorlar. Bu bebeklerden düşmeyip de doğabilenler, sağlıksız ve ölmeye aday bebekler şeklinde doğuyorlar. Dolayısı ile de doğduktan sonra önemlice bir kısmı kaybediliyor` diye konuştu.

-GEBELERİN YAKLAŞIK DÖRTTE BİRİ HAMİLELİĞİ SÜRESİNCE HEKİM MUAYENESİNDEN MAHRUM-

Türkiye`de gebe kadınların yaklaşık dörtte birinin gebeliği süresince herhangi bir hekim muayenesi görmediğine işaret eden Prof. Dr. Akdur, `Oysaki sağlıklı bir anne ve bebek için anne adayların gebelikleri süresince en az ayda bir hekim kontrolünden geçirilmesi gerekiyor` dedi. Prof. Dr. Akdur şunları söyledi:

`Binlerce kadın gebeliği süresince temel sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Türkiye`de gebe kadıların yalnızca yüzde 75.4`ü gebeliği süresince bir hekimin yardımından yararlanıyor. Buna karşılık gebe kadıların yüzde 18.6`sı gebeliği süresince herhangi bir sağlık personelinden hizmet almıyor. Sağlık personelinden hizmet alanların da yüzde 46.1`i üç kez veya daha az hizmet alıyor. `

-KADINLAR ERKEKLERE ORANLA DAHA AZ TIBBİ BAKIM ALIYOR-

Türkiye`de kadınların, yalnızca gebelik ve doğum sırasında değil, genelde sağlık haklarına ulaşmada büyük güçlükler ve eşitsizlikler yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Akdur, `Bu güçlük ve eşitsizliklerin önemlice bir kısmı kadınların genel sosyo-ekonomik düzeyi ve statüsü ile ilgili olmakla birlikte bir kısmı da sırf kadın olmaktan ileri geliyor. Dolayısı ile kadınlar hastalandıklarında ailelerinden ve toplumdan erkeklere kıyasla daha az ilgi görüyorlar ve bu nedenle de kadınlar erkeklerden daha az tıbbi bakım alıyorlar` diye konuştu.

-KADINLARIN ŞİKAYETLERİ PSİKİYATRİK SORUN SANILIYOR-

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Akdur, sağlık kuruluşlarına başvuran kadınların şikayetlerinin daha çok psikiyatrik sorunlar şeklinde yorumlandığı ve algılandığını savundu. Tüm sağlık uygulamalarında kadınların erkeklere göre daha az ciddiye alındığını ifade eden Prof. Dr. Akdur, `Bu durumda kadınlar erken tanı ile uygun tedavi fırsat ve olanaklarından erkeklere göre daha az yararlanmaktadır. Bunun bir yansıması olarak örneğin organ nakillerinde erkekler öncelik görmektedir` dedi.(ANKA)

(DNZ/ZG)

2008-08-25 ANKA