Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
Nevşehir Belediyesi İle ATAUM tarafından ortaklaşa düzenlenen sertifika programı  çerçevesinde 27 Ocak 2009 Tarihinde  Nevşehirde verdiğim "Çevre Koruma Politikaları AB ve Türkiye" konusundaki üç saatlik derse, çeşitli sektör yertkilileri ve sivil toplum örgütlerinden 75 kişi katıldı.