Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
Sağlık Bakanlığı ve WHO işbirliği ile yürütülen, hastane afet planlarını standart hale getirme projesinin bir gereği olarak "Hastane Afet Planı Eğiticiler Eğitimi Progrramı" 2009 yılı  süresince 24-27 Şubat Erzurum,24-27 Mart Yalova,  28 Nisan-01 Mayıs Gaziantep, 26-29 Mayıs Antalya, 23-26 Haziran İzmir ve 28-31 Temmuz da ise Samsun  illerinde yürütülecektir. Bu kapsamda"afetlerde temel kavramlar" ve "afetlerde halk sağlığı hizmetleri" konulu dersler vermekteyim. Her iki dersin de görsellerini ulusal birdiriler bölümüne koydum