Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
2 Nisan 2009 tarihinde  Ankara Üniversitesi Tıp Fakülesi Sigara İle Savaş Grubu tarafından düzenlenen 2.Sigara Veya Sağlık Sempozyumu'nda  Gençlerde Sigara Salgını Konulu bir konferans vereceğim