Geri Dönüş    

A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
Seçim ortamına girilmesinden sonra büyük alışveriş merkezlerinde sigara yasağı ihlallerindeki artış üzerine, Anadolu Ajansı'ndan Selma Bıyıklı'ya verdiğim demeç, mediada yer buldu. Bir örneğini aşağıda görebilirsiniz.
 

`Sigara yasağı seçime kurban edilmesin`

SELMA BIYIKLI  AA 27.03.2009

Ankara Üniversitesi Sigarayla Savaş Grubu Üyesi Prof. Dr. Recep Akdur, son zamanlarda seçim ortamına girilmiş olması nedeniyle büyük alışveriş merkezlerinde sigara yasağına uyulmadığını belirtti. 

Ankara Üniversitesi Sigarayla Savaş Grubu Üyesi Prof. Dr. Recep Akdur, son zamanlarda seçim ortamına girilmiş olması nedeniyle büyük alışveriş merkezlerinde sigara yasağına uyulmadığını, kafe ve fast-food alanlarının adeta ``duman altı`` olduğunu savundu.

Akdur, ``Seçimi bahane ederek kontrollerini aksatan belediye görevlileri ve yetkililer, seçimlerde sigara içmeyenlerin de oy vereceğini, üstelik seçmenlerin büyük çoğunluğunun sigara içmediğini unutmuş gözüküyor`` dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Akdur, geçen yıl 19 Mayısta yürürlüğe giren 5727 sayılı Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun ile koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında sigara içilmesinin yasaklandığını hatırlattı.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu yasakların büyük bir kabul gördüğünü ve toplumun geniş kesiminin bu kurala uyduğunu ifade eden Akdur, uygulamadan memnuniyet duyan geniş bir esnaf kesiminin ``müşterilerinin arttığını`` ifade ettiklerini söyledi.

Özellikle büyük alışveriş merkezlerinin birer temiz hava alanı haline geldiğini anlatan Akdur, sözlerini şöyle sürdürdü:

``Ancak son zamanlarda seçim ortamına girilmiş olması nedeniyle büyük alışveriş merkezlerinde sigara yasağına uyulmadığı, kafe ve fast-food alanlarının adeta duman altı olduğu görülüyor. Sanki gizli bir el, kanunu yürürlükten kaldırdı. Seçimi bahane ederek kontrollerini aksatan belediye görevlileri ve yetkililer, seçimlerde sigara içmeyenlerin de oy vereceğini, üstelik seçmenlerin büyük çoğunluğunun sigara içmediğini unutmuş gözüküyor.``

Bağımsız bir binada faaliyet gösteren kafe, bar ve restoranlarda sigara yasağının 19 Temmuzda başlayacağına dikkati çeken Akdur, ``Büyük alışveriş merkezlerindeki kafeler ve fas-food alanları bu kapsamda değildir. Bu yerlerde sigara yasağı 19 Mayısta başladı. Buralarda sigara içilmesini önlemeyen esnafın da sorumluluğu var. Bu işletmecilerin müşterilerinin büyük çoğunluğunun sigara içmediğini ve sigara içilen yerlerde yemek yemediklerini bilmeleri gerekir`` uyarılarını dile getirdi.

-SİGARA YASAĞINA UYMAMANIN CEZASI AĞIR-

İlgili Başbakanlık genelgesine göre, kapalı alan, sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik dahil) olan; kapı, pencere ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerler olarak tanımlanmıştı.

Buna göre yasak kapsamındaki alanlarda tütün ve tütün mamulleri kullananlara Kabahatler Kanunu`nun 39. maddesi gereği,

-Kamu hizmet binalarında ve kamuya ait toplu taşıma araçlarında ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri,

-Özel toplu taşıma araçlarında ilk başvurulan kolluk birimi yetkilileri,

-Özel hukuk kişilerine ait binalarda ise en yakın kolluk birimi yetkilileri tarafından idari para cezası uygulanabiliyor.

Bu ceza 2009 yılı için 69 TL olarak belirlendi.

Sigara yasağına uymayan işletmelere verilecek cezalar ise daha yüksek miktarda.

Buna göre, yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, işletme izni veren kurum tarafından yazılı olarak uyarılıyor. Uyarıya rağmen verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında mahalli mülki amir tarafından 560 TL`den 5 bin 600 TL`ye kadar idari para cezası ile cezalandırılabiliyor. AA 27.03.2009