A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı
Dirimsel Tıp Merkezi
Medplast Sağlık Araç ve Gereçleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.
Turkish Medline
www.halksagligi.org