A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
Kitaplar Bookletler Kitap Bölümleri Makaleler
SÖZLÜ BİLDİRİ ve SUNUMLAR
Ulusal Bildiriler Uluslararası Bildiriler
YAZILAR
İlk Kurşun Odatv Diğer
21 .

Baran G., Doğan A.,Akdur R.:The musculoskeletal system complaints of office workers at a vehicle production factory  Human Factors  Ergonomics in Manufactoring & Servvice İndustries Volume 21, Issue 3, May/June 2011 

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
22 .

Erden Z.,Akdur R.,Kırılmaz AY.:İki Lise Ve İki İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Psikososyal Gelişim ve İlişkili Bazı Faktörler;  Kriz Dergisi 18(1):1-15  2010

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
23 .

Ocaktan ME.,Baran E., Akdur R.: Evaluation of habitual behavior related to genital hygiene in women living in a health center area Saudi Med J.; 31(11):1251-6 Nov.2010

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
24 .

Akdur R.:Afetlerde Halk ve Çevre Sağlığı Hizmetleri, Sağlığın Başkenti, sayı:16, Afet Eki p:31-34 Ocak Nisan 2010

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
25 .

Akdur R.: "Domuz Gribinin" Küresel Salgını, Bilim ve Ütopya 15:186 (47-54) Aralık 2009

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
26 .

Arıcıoğlu A., Akdur R.: Bir Üniversitenin Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek, Kriz Dergisi 17(1):13-26, Ankara Üniversitesi Basımevi,  Eylül 2009

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
27 .

 Agirtan CA, Akar T, Akbas S, Akdur R, at all ; Establishment of interdisciplinary child protection teams in Turkey 2002-2006: identifying the strongest link can make a difference, Child Abuse Negl. 2009 Apr;33(4):247-55.

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
28 .

Akdur R.:  Hava Kirliliği ve Çözümler, Halk Sağlığı İle İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar, s:151-155 Ankara Tabip Odası yayını  Ankara 2009

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
29 .

Yıldız A., Baran E., Akdur R., Ocaktan E., Kanyılmaz O.: Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-11 Aylık Bebekleri Olan Annelerin Emzirme Durumları Ve Etkileyen Faktörler, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 2008, 61(2):61-67

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
30 .

Akdur R.:Cumhuriyetten Günümüze Türkiye'de Sağlık, 12.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (21-25 Ekim 2008 Ankara) Kitabı, sayfa 45-71

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
 
Gösterilen Kayıt : 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-104
Sayfa Başı