A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
Kitaplar Bookletler Kitap Bölümleri Makaleler
SÖZLÜ BİLDİRİ ve SUNUMLAR
Ulusal Bildiriler Uluslararası Bildiriler
YAZILAR
İlk Kurşun Odatv Diğer
21 .

Akdur R.:  Hava Kirliliği ve Çözümler, Halk Sağlığı İle İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar, s:151-155 Ankara Tabip Odası yayını  Ankara 2009

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
22 .

Yıldız A., Baran E., Akdur R., Ocaktan E., Kanyılmaz O.: Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-11 Aylık Bebekleri Olan Annelerin Emzirme Durumları Ve Etkileyen Faktörler, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 2008, 61(2):61-67

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
23 .

Akdur R.:Cumhuriyetten Günümüze Türkiye'de Sağlık, 12.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (21-25 Ekim 2008 Ankara) Kitabı, sayfa 45-71

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
24 .

Akdur R.: 21.Yüzyılda Türkiye'de Sağlık ve Sağlık Sorunları, 21.Yüzyılın Başında II.Kırıkkale Sempozyumu (13-14 Mart 2008 Kıırkkale) Kırıkkale Kent Konseyi Yayınları,Kırıkkale 2008 s:154-173

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
25 .

Akdur R.: Sağlık Harcamaları, Bilim ve Ütopya 14:170 (14-19) Ağustos 2008

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
26 .

Ocaktan M.E, Akdur R.: Cep Telefonu Teknolojisi ve Sağlık, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi,28(1): 58-65, Ankara 2008

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
27 .

Bektaş M.,Çetinkaya H., Çalışkan D., Öztaş E., Akdur R., Özden A.: Park Sağlık Ocağı Bölgesinde 15 Yaş Üstü Nüfusta Dispepsi Prevalansı, Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2007, 6(3):120-126

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
28 .

Baran E.,Yılmaz T.D., Akdur R.: What is advocacy occording to Publich Health, Turkish Journal of Publich Health 5:(2)78-85, 2007

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
29 .

Akdur R.: Suların Temizliği ve Su kesintilerinin Halk Sağlığına Etkileri, TSS Türk Sağlık-Sen sayı:15 (24-27) Ekim-Kasım-Aralık 2007

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
30 .

Pınar T., Akdur R.,Tunçbilek A., Altundağ K.,Cengiz M.: The Relationship Between Occupations and Head and Neck Cancers, Journal of The National Medical Assosiations wol:99 no:1 January 2007

 

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
 
Gösterilen Kayıt : 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-97
Sayfa Başı