A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
Kitaplar Bookletler Kitap Bölümleri Makaleler
SÖZLÜ BİLDİRİ ve SUNUMLAR
Ulusal Bildiriler Uluslararası Bildiriler
YAZILAR
İlk Kurşun Odatv Diğer
41 .

Akdur. R.: Tıp Fakülteleri ve Etik, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 25:4(1-6) Sivas 2003

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
42 .

Özdemir O., Ocaktan E., Akdur R.: Sağlık Reformu Sürecinde Türkiye ve Avrupa'da Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 56(4):207-216 Ankara 2003

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
43 .

Çalışır Z.E., Akdur R.: Hızlı HIV Testlerine Etik Yaklaşım, Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi Kitabı,F.Özhan Matbaacılık, Bursa 2003,  cilt :2  sayfa: 1119-1129

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
44 .

Akdur R. : Epidemiological Characteristics of Malaria İn Turkey ( Turkey's Experience). Proceeding 6th International Congress of Tropical Pediatrics (26-30 September 2002 Ankara Turkey) pp:89-97

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
45 .

Akdur R., Ocaktan M.E.: Küresel Isınma ve İnsan Sağlığı, Sağlık ve Toplum 12(1): 3-8 Ankara, Ocak-Mart 2002

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
46 .

Çalışkan D., Özdemir Ö., Akdur R.: Abidinpaşa Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Çalışan Hekimlerin Ötenazi Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışları İle İlgili Bir Çalışma, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği Hukuku Tarihi 11(2):75-90 Ankara, Mayıs 2003

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
47 .

Sayıl I., Canat S., Akdur R., Kılıç EÖ., Uslu R., Özgüven HD, Öncü B., Duran S., Koçak OM., Kendi M., Aldemir S., Çelik S., Öztop D., Yalçın A., Güney S., Depremzede Ailelere Yönelik Koruyucu Müdahale Çalışması, Kriz Dergisi 9 (1):1-12 Ankara, 2001

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
48 .

Çalışkan D., Akdur R. : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Kendi Bildirimleri İle Karşılaştıkları Mesleki Riskler, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2001, 54 (2):135-142

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
49 .

Akdur R : Sağlık Hizmetlerinde Finansman ve Ulusal Ekonomi, Yeni Türkiye 7 (40):1571-1585,  Ankara 2001

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
50 .

Pınar T., Akdur R., Tunçbilek A.: Sigaranın Baş Boyun Tümörlerinin Etiyolojisindeki Rolü, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi,2001, Cilt 9(2): 88-92

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
 
Gösterilen Kayıt : 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-104
Sayfa Başı