A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
Kitaplar Bookletler Kitap Bölümleri Makaleler
SÖZLÜ BİLDİRİ ve SUNUMLAR
Ulusal Bildiriler Uluslararası Bildiriler
YAZILAR
İlk Kurşun Odatv Diğer
51 .

Pınar T., Akdur R., Atlı K., Karabulut E.: Baş-Boyun Tümörleri ve Alkolün Etiyolojideki Rolü, Türk Hematoloji -Onkoloji Dergisi 2001, 11 (1):1-7

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
52 .

Akdur R.: Sağlık Hizmetleri ve Sınırlı kaynakların Dağıtımı (Tartışılması Gereken Sorular), Tıp Etiği 8(1):38-45, Nisan 2000

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
53 .

Akdur R.: Deprem Yönetimi ve Depremde Sağlık Konu ve Amaçları, Sağlık Ve Toplum 10 (özel sayı):25-38,  Ankara, Temmuz 2000

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
54 .

Akdur R., Aydın E .: Sınırlı Kaynakların Dağıtımı ve Sağlık Hizmetleri,  1. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi (09-11 Haziran 1999 Kocaeli) Bildiriler Kitabı, s:114-118, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Kocaeli , 2000

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
55 .

Akdur R. : Afetlere Hazırlık ve Afet Yönetimi, Ankara Deontoloji Dergisi, Sayı:7 Şubat 2000, Ankara, s:8-13

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
56 .

Akdur  R.: Afetler ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansları III. 21. Yüzyılda Türkiye (25-27 Ocak 2000 Ankara), Ankara Üniversitesi Basımevi 2000 ; s:19-38                  

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
57 .

Akdur R. :Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Türkiye"de Sağlık Politikaları, (Türkiye Cumhuriyetinin 75. Yılında Bilim "Bilanço 1923-1998” Ulusal Toplantısı 8-9 Ekim 1999 İstanbul) TÜBA Yayınları, Aralık 1999

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
58 .

Akdur R., Erdem A. : Türkiye'de Etik Kurullar  ve Yaptırım Konusu, Tıbbi Etik Dergisi 6 (2):83-86 , Ankara, Ekim 1998

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
59 .

Akdur R. : Birinci Basamakta Sıtmaya Yaklaşım,  Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 8(6):202-208,  Ankara, Haziran 1999

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
60 .

Akdur R. :Cumhuriyetten Günümüze Sağlık İnsangücü Politikaları, Hekim ve İnsan (Türkiye Sağlık Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Vakfı yayın organı) 5(1):17-22, Ocak 1999  

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
 
Gösterilen Kayıt : 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-104
Sayfa Başı