A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
Kitaplar Bookletler Kitap Bölümleri Makaleler
SÖZLÜ BİLDİRİ ve SUNUMLAR
Ulusal Bildiriler Uluslararası Bildiriler
YAZILAR
İlk Kurşun Odatv Diğer
61 .

Pınar T., Akdur R. : Baş Boyun Tümörleri Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri, Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi  9(1): 46-54, Ankara, 1999

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
62 .

Akdur R. :  Türkiye'de Sağlık Politika ve Hizmetleri, Yeni Türkiye,  4 (23-24):1984-1995, Eylül -Aralık 1998

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
63 .

Çöl M., Kıran S., Çalışkan D., Akdur R.:  Bir Üniversite Hastanesinde Doğum Yapan Kadınlarda Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi Ankara Ü.Tıp Fakültesi Mecmuası,1998, 51(2):71-79

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
64 .

Akdur R.:Çağımızda Hasta ve Sağlık Çalışanı İlişkileri ve Hasta Hakları, Çağımızda Hasta Sağlık Çalışanları İlişkileri, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1996 s: 1-12 (Ayrıca Tıbbi  Bioetik 5(2), Ağustos 1997'de ve diğer bir versiyonu da, İnsan hakları, Hasta Hakları, Sağlık Çalışanı ve Hasta İlişkileri başlığı altında Sivas,Erzincan Yozgat Tabip Odaları Bülteni"nin 11 ve 12 Ocak-Mart 1998 sayılarında iki bölüm halinde yayımlanmıştır)

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
65 .

Kubilay G.,Erdem Y., Fesçi H.,Yurtsever S.,Kutlutürkan S.,  Akdur R., Platin N.: “Evaluation Of The Status Of Nurse Preparing And Administering Chemotherapy”, Onkoloji Hemşireliği Derneği Bülteni (Oncology Nursing Association Bulletin), No: 6, 1997, pp: 7- 15.

66 .

Çalışkan D., Çöl M., Akdur R. Yavuzdermiş Ş. Yavuz Y.: Park Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 15 - 49 yaş Grubu Kadınlarda Vaginal Duş Sıklığı ve Etkili Faktörler Üzerine Çalışma, Ankara Ü. T.F. Mecmuası, 49 (2):73-80, Ankara,  1996

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
67 .

Piyal B., Akdur R., Piyal Y. B. : Kendi Bildirimlerine Göre Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanlarında Bazı Mesleki Risk Etmenleri,Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası,1996, 49 (4):223-230  

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
68 .

Çöl M., Çöl C., Afşar O., Çalışkan D., Akdur R. : Ankara Numune Hastanesine Başvuran Yanık Olgularının Analizi, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 4 (2):22-33 , Ankara , 1994

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
69 .

Akdur R.:Sağlık Bakanlığınca İzlenen Hekim İstihdam Politikaları, Toplum ve Hekim (TTB yayın organı) 10(68):36-37 Ankara, 1995

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
70 .

Çöl M., Çalışkan D., Akdur R.:Park Sağlık Ocağı Bölgesi'nde Doğurganlık Özellikleri ve Kontraseptiv Yöntemlerin Kullanımı, Sağlık Dergisi (S.B. yayın organı), 67(1-2):50-61, Ankara 1995

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
 
Gösterilen Kayıt : 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-104
Sayfa Başı