A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
Kitaplar Bookletler Kitap Bölümleri Makaleler
SÖZLÜ BİLDİRİ ve SUNUMLAR
Ulusal Bildiriler Uluslararası Bildiriler
YAZILAR
İlk Kurşun Odatv Diğer
61 .

Çöl M., Çöl C., Afşar O., Çalışkan D., Akdur R. : Ankara Numune Hastanesine Başvuran Yanık Olgularının Analizi, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 4 (2):22-33 , Ankara , 1994

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
62 .

Akdur R.:Sağlık Bakanlığınca İzlenen Hekim İstihdam Politikaları, Toplum ve Hekim (TTB yayın organı) 10(68):36-37 Ankara, 1995

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
63 .

Çöl M., Çalışkan D., Akdur R.:Park Sağlık Ocağı Bölgesi'nde Doğurganlık Özellikleri ve Kontraseptiv Yöntemlerin Kullanımı, Sağlık Dergisi (S.B. yayın organı), 67(1-2):50-61, Ankara 1995

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
64 .

Akdur S., Dağlı Ü., Akdur R. : Diabetik Steatozlu Olguların Bazı Özelliklerinin Araştırılması, Sağlık Dergisi ( S.B. yayın organı) 67 ( 3-4 ) 11-20 , Ankara, 1995

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
65 .

Çöl M., Çalışkan D., Akdur R. : Genç Yaş Evliliklerinin Anne ve Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri, Ankara Ü.T.F. Mecmuası, 47(1):95-108, Ankara, 1994

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
66 .

Akdur R.:Kanser Epidemiyolojisi ve Kanserden Korunma İlkeleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 3(4):28-37, Ankara , 1993  

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
67 .

Tümerdem Y. ve ark. ( Akdur R.) : Gençlerin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Durumu, (III. Halk Sağlığı Günleri 5-7 Mayıs 1993), Erciyes Üniversitesi yayınları no:46, Kayseri, 1993 s:283 -287

68 .

Akdur R. : Demografik ve Sosyo Kültürel Gelişmelerin Sağlık Hizmetlerine Yansıması, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 3 (1):6-10, Ankara, 1993

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
69 .

Akdur R.: Sağlık Hizmetleri Alanında Yaşanan Karmaşa, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, cilt: XVI, sayı:142, Nisan 1992

70 .

Akdur S., Dağlı Ü., Akdur R. : Safra Kesesi Taşlı Diabetiklerin Bazı Özelliklerinin Araştırılması, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 2 (3):9-15, Ankara ,1992

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
 
Gösterilen Kayıt : 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-97
Sayfa Başı