A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
Kitaplar Bookletler Kitap Bölümleri Makaleler
SÖZLÜ BİLDİRİ ve SUNUMLAR
Ulusal Bildiriler Uluslararası Bildiriler
YAZILAR
İlk Kurşun Odatv Diğer
71 .

Akdur S., Dağlı Ü., Akdur R. : Diabetik Steatozlu Olguların Bazı Özelliklerinin Araştırılması, Sağlık Dergisi ( S.B. yayın organı) 67 ( 3-4 ) 11-20 , Ankara, 1995

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
72 .

Çöl M., Çalışkan D., Akdur R. : Genç Yaş Evliliklerinin Anne ve Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri, Ankara Ü.T.F. Mecmuası, 47(1):95-108, Ankara, 1994

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
73 .

Akdur R.:Kanser Epidemiyolojisi ve Kanserden Korunma İlkeleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 3(4):28-37, Ankara , 1993  

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
74 .

Tümerdem Y. ve ark. ( Akdur R.) : Gençlerin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Durumu, (III. Halk Sağlığı Günleri 5-7 Mayıs 1993), Erciyes Üniversitesi yayınları no:46, Kayseri, 1993 s:283 -287

75 .

Akdur R. : Demografik ve Sosyo Kültürel Gelişmelerin Sağlık Hizmetlerine Yansıması, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 3 (1):6-10, Ankara, 1993

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
76 .

Akdur R.: Sağlık Hizmetleri Alanında Yaşanan Karmaşa, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, cilt: XVI, sayı:142, Nisan 1992

77 .

Akdur S., Dağlı Ü., Akdur R. : Safra Kesesi Taşlı Diabetiklerin Bazı Özelliklerinin Araştırılması, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 2 (3):9-15, Ankara ,1992

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
78 .

Kasap H., Kasap M. , Akbaba M.,Alptekin D., Demirhan O., Lüleyap Ü., Pazarbaşı A., Akdur R., and Wade J. : Residual Efficacy of Primiphos Methyl (ActellicTM) on Anopheles Sachorovi in Çukurova, Turkey, Journal of the American Mosquito Control Association 8(1):47-51  March 1992

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
79 .

Akdur R.:Ulusal Ekonomi ve Sağlık Harcamaları, Sağlık ve Toplum, sayı:3 Saydam Matbaası, Ankara, 1990  s:18 -21

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
80 .

Akdur R. : Pratisyenlikte Statü Kaybı, (I. Pratisyen Hekimlik Kongresi 12- 13 mayıs 1990, Ankara), Paragraf Ofset, Ankara 1991, s:46 - 51

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
 
Gösterilen Kayıt : 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-104
Sayfa Başı