A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
Kitaplar Bookletler Kitap Bölümleri Makaleler
SÖZLÜ BİLDİRİ ve SUNUMLAR
Ulusal Bildiriler Uluslararası Bildiriler
YAZILAR
İlk Kurşun Odatv Diğer
81 .

Akdur R. : Epidemilerde Çevre Şartlarının Etkisi ve Erzurum'daki Durum, (Erzurum Yöresinde Beslenme ve Sağlık Sempozyumu 28 - 29 nisan 1986, Erzurum), FAO Türkiye Temsilciliği yayını, Ankara 1986, s:56 - 66

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
82 .

Akdur R.:Abidinpaşa Eğitim ve Araştırma Bölgesi'nde Doğum Kontrolüne Başvurma ve Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler, Sağlık Dergisi (S.S.Y.B. yayın organı) V(58):10-18 Ankara 1984

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
83 .

Akdur R. : Türkiye'de Ölümler, Ankara Ü.T.F. Mecmuası, cilt:34 sayı:3, Ankara, 1981 s:493-504 (ayrıca Sağlık Dergisi (SSYB), 50 (1-3): 91-103 Ankara 1981"de yayımlanmıştır)

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
84 .

Akdur R.:Kentlerde Temel Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi, (Türk Toplum Hekimliği II.Sempozyumu   25-28 Haziran 1980), İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, no:128, İstanbul, 1980  s:217-222

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
85 .

Akdur R. : Abidinpaşa Sağlık Ocağı Bölgesi'nde Başvurulan Doğum Kontrolü Yöntemlerinin Sosyo - Kültürel Faktörler ve Çocuk Sayısı İle İlişkisi, Türk Toplum Hekimliği II. Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, no:128, İstanbul, 1980 s:91- 95

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
86 .

Akdur R.: Temel Sağlık Hizmetlerinde Hekim Dışı Sağlık Personeli Alanındaki Sorunlar, Türk Toplum Hekimliği II. Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, no:128, İstanbul,1980 s:70- 75

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
87 .

Akdur R.:Çeşitli Yönleriyle Doğum Kontrolü, Toplum ve Hekim (TTB yayın organı), sayı:30, İstanbul, 1980 s:57-61

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
88 .

Akdur R. : Türkiye'de Sağlık Örgütlenmesinin Gelişimi, Toplum ve Hekim (TTB yayın organı), sayı:28, İstanbul , 1980 s:36 - 43

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
89 .

Akdur R. : Abidinpaşa Bölgesi İlkokul 5. Sınıflarında Enurezis Nokturna Prevalansı Araştırması , Ankara Tıp Bülteni ( A.Ü.T.F.  yayın organı),  cilt:2, Ankara,  1980, s:165 - 172

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
90 .

Akdur R. : Tıp Fakültelerinin Genel Sağlık Örgütlenmesi İçinde Yerini Alması, Toplum Hekimliği Öğretim ve Eğitimi I. Sempozyumu (20 - 23 Haziran 1979, Bursa), Bursa, 1979, s:56 - 59

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
 
Gösterilen Kayıt : 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-97
Sayfa Başı