A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
Kitaplar Bookletler Kitap Bölümleri Makaleler
SÖZLÜ BİLDİRİ ve SUNUMLAR
Ulusal Bildiriler Uluslararası Bildiriler
YAZILAR
İlk Kurşun Odatv Diğer
91 .

Akdur R.:Kentlerde Temel Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi, (Türk Toplum Hekimliği II.Sempozyumu   25-28 Haziran 1980), İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, no:128, İstanbul, 1980  s:217-222

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
92 .

Akdur R. : Abidinpaşa Sağlık Ocağı Bölgesi'nde Başvurulan Doğum Kontrolü Yöntemlerinin Sosyo - Kültürel Faktörler ve Çocuk Sayısı İle İlişkisi, Türk Toplum Hekimliği II. Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, no:128, İstanbul, 1980 s:91- 95

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
93 .

Akdur R.: Temel Sağlık Hizmetlerinde Hekim Dışı Sağlık Personeli Alanındaki Sorunlar, Türk Toplum Hekimliği II. Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, no:128, İstanbul,1980 s:70- 75

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
94 .

Akdur R.:Çeşitli Yönleriyle Doğum Kontrolü, Toplum ve Hekim (TTB yayın organı), sayı:30, İstanbul, 1980 s:57-61

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
95 .

Akdur R. : Türkiye'de Sağlık Örgütlenmesinin Gelişimi, Toplum ve Hekim (TTB yayın organı), sayı:28, İstanbul , 1980 s:36 - 43

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
96 .

Akdur R. : Abidinpaşa Bölgesi İlkokul 5. Sınıflarında Enurezis Nokturna Prevalansı Araştırması , Ankara Tıp Bülteni ( A.Ü.T.F.  yayın organı),  cilt:2, Ankara,  1980, s:165 - 172

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
97 .

Akdur R. : Tıp Fakültelerinin Genel Sağlık Örgütlenmesi İçinde Yerini Alması, Toplum Hekimliği Öğretim ve Eğitimi I. Sempozyumu (20 - 23 Haziran 1979, Bursa), Bursa, 1979, s:56 - 59

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
98 .

Akdur R.:Toplum Hekimliği Kürsülerinin Mezuniyet Sonrası Eğitimlerinin Amaç ve İçeriği Ne Olmalıdır, Toplum Hekimliği Öğretim ve Eğitimi I. Sempozyumu (20-23 Haziran 1979, Bursa),

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
99 .

Aygün R., Akdur R.: Ankara Sitelerdeki Küçük İşyerlerinin Çalışma Koşulları ve İşçilere Ait Bazı Bilgilerin Belirlenmesi Araştırması, I. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi (19-21 Ekim 1978, İstanbul) Kitabı, Türk Tabipler Birliği Yayını, Ufuk Matbaası, İstanbul, 1979 s:563-580

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
100 .

Akdur R. : Sağlık Düzenimiz ve Politikalarındaki Karmaşa, Toplum ve Hekim (TTB yayın organı), sayı:12 İstanbul 1978, s:39 - 56

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
 
Gösterilen Kayıt : 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-104
Sayfa Başı