A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
Kitaplar Bookletler Kitap Bölümleri Makaleler
SÖZLÜ BİLDİRİ ve SUNUMLAR
Ulusal Bildiriler Uluslararası Bildiriler
YAZILAR
İlk Kurşun Odatv Diğer
91 .

Akdur R.:Toplum Hekimliği Kürsülerinin Mezuniyet Sonrası Eğitimlerinin Amaç ve İçeriği Ne Olmalıdır, Toplum Hekimliği Öğretim ve Eğitimi I. Sempozyumu (20-23 Haziran 1979, Bursa),

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
92 .

Aygün R., Akdur R.: Ankara Sitelerdeki Küçük İşyerlerinin Çalışma Koşulları ve İşçilere Ait Bazı Bilgilerin Belirlenmesi Araştırması, I. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi (19-21 Ekim 1978, İstanbul) Kitabı, Türk Tabipler Birliği Yayını, Ufuk Matbaası, İstanbul, 1979 s:563-580

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
93 .

Akdur R. : Sağlık Düzenimiz ve Politikalarındaki Karmaşa, Toplum ve Hekim (TTB yayın organı), sayı:12 İstanbul 1978, s:39 - 56

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
94 .

Baykan N.,Güvener A., Akdur R. ve ark: Toplumda Epilepsi Prevalansı Araştırması, Nöroloji, VIII (2):69-84, Ankara 1977

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
95 .

Akdur R.: Toplumsal Açıdan Trafik Kazaları, Ankara ve İzmir Tabip Odaları Bülteni, 2(19):23-33, Ankara 1977

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
96 .

Akdur R.: Sosyalizasyon Nedir? Niçin Başarısızdır? Ankara ve İzmir Tabip Odaları Bülteni,1976, 1(9-10):62-67

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
97 .

Akdur R. : Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı, Ankara ve İzmir Tabip Odaları Bülteni, 1(8):38-48 Ankara, Mayıs 1976

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
 
Gösterilen Kayıt : 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-97
Sayfa Başı