A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
Kitaplar Bookletler Kitap Bölümleri Makaleler
SÖZLÜ BİLDİRİ ve SUNUMLAR
Ulusal Bildiriler Uluslararası Bildiriler
YAZILAR
İlk Kurşun Odatv Diğer
61 .

Baran E.,Kocadağ S.,Akdur R., Demir N., Numanoğlu N.: AÜTF İbn-i Sina Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikiniğine Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri ve Hastalıklarının Sigara ile İlişkisi 3.uluslararası katılımlı Sigara veya Sağlık Ulusal Kongresi (24-26 Kasım 2006 Ankara)

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
62 .

Akdur R.: Türkiye'nin Geleceği İçin Sağlık Sektöründe Yeni Arayışlar, Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansları VI, 09 Mart 2007, TODAİE salonu Ankara

Dosyayı indirmek için tıklayınız.
Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
63 .

Akdur R.: AB ve Türkiye'de Sağlık Politikaları ve Türkiye'nin Uyumu, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği'nce 27 Nisan 2006 Tarihinde The Marmara Oteli

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
64 .

Akdur R.: Avrupa Birliği'ne Uyumun Neresineyiz? Türkiye"nin Avrupa  Birliğine Uyumunu İzleme süreçleri (Avrupa Birliği’ne Uyum Çalışmaları Çerçevesinde Çevre Politikaları Paneli Haziran 2005 Ankara)

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
65 .

Akdur R.: Dünya ve Türkiye'de Çocuk İstismarının Durumu (panel sunumu), 4. Sokakta Çalışan ve Sokakta Yaşayan Çocuklar Sempozyumu 16-17 Mayıs 2005 Kırıkkale

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
66 .

Akdur R.:İşyerinde  Toksinler, Ulusal Toksikololoji Kongresi  Ankara nisan 2005

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
67 .

Akdur R: Afetlerde Sağlık Sektörü Planlaması (panel sunumu), I.Ulusal Afet Tıbbı Kongresi 26-30 Haziran 2004 Kemer Antalya

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
68 .

Akdur R: Araç Gereç ve alan Dekontaminasyonu (konferans), I.Ulusal Afet Tıbbı Kongresi 26-30 Haziran 2004 Kemer Antalya

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
69 .

Akdur R.: Kamu Reformu Yasasının Sağlık Alanına Yansıması 24.02.2004 Ankara (Konferans AÜ Öğrenci Konseyi Tarafından Düzenlenmiştir )

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
70 .

Çalışır Z.E., Akdur R.: Hızlı HIV Testlerine Etik Yaklaşım, Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi  25-28 Haziran 2003 Bursa

 
Gösterilen Kayıt : 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-112
Sayfa Başı