A.Ü. Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı
Kitaplar Bookletler Kitap Bölümleri Makaleler
SÖZLÜ BİLDİRİ ve SUNUMLAR
Ulusal Bildiriler Uluslararası Bildiriler
YAZILAR
İlk Kurşun Odatv Diğer
71 .

Akdur R.:  Tıp Fakülteleri ve Etik,  Halk Sağlığı Günleri, 23-25 Haziran 2003, Sivas

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
72 .

Akdur R. Yapay Bir Afet Türkiye'de Trafik Kazaları, 10.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi 5-7 Haziran 2003 Ankara

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
73 .

Akdur R.:Avrupa Birliği Yolunda Türkiye "AB Müktesebatı ve Türk Bakanlıklarının Çalışmalar (panel sunumu), Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi 26.05.2003 Ankara

74 .

Akdur.R.:Afetlerde Bulaşıcı Hastalıkların Çevresel Kontrolü (konferans), International Children's Centr tarafından düzenlenen, Olağanüstü Durumlarda Çocuk Sağlığı Semineri 03.05.2003 Ankara

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
75 .

Akdur R.: Türkiye'de Depremler Yaptıklarımız Yapamadıklarımız (konferans) Sosyal Psikiyatri Derneği"nin düzenlediği toplantı, Ankara 19. 01.2002

76 .

Akdur R.: "Deprem Yönetimi ve Depreme Karşı Toplumsal Hazırlık ve Örgütlenme”  (konferans),  Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001 “Deprem ve Sosyal Hizmetler” 5-7 Aralık 2001 Ankara

77 .

Çalışkan D., Özdemir Ö., Akdur R.: Abidinpaşa Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Çalışan Hekimlerin Ötanazi Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışları, II.Ulusal Tıbbi Etik Kongresi 18-20 Ekim 2001 Kapadokya

78 .

Akdur R. Depremlerde Adolesanların Genel Sağlığı Sorunları (konferans),  2.Uluslar Arası Adolesan ve Sorunları Kongresi, 27-30 Eylül 2001 Nevşehir

Dosyayı indirmek için tıklayınız.  
79 .

Akdur R.: 7.Halk Sağlığı Günlerine Sunulan Bildirilerin Genel Değerlendirilmesi, Halk sağlığı günleri 11-13 Eylül 2001 Eskişehir

80 .

PınarT., Akdur R.,Tunçbilek A.; Baş-Boyun Tümörleri ve Meslek İlişkisi, Ulusal Kanser Kongresi 30 Nisan-04 Mayıs 2001, İstanbul p:143

 
Gösterilen Kayıt : 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-112
Sayfa Başı